Aktuality - SZPB Michalovce

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Vítame Vás na stránke OblO SZPB Michalovce
OblO SZPB Michalovce
Prejsť na obsah

Aktuality

Plán práce Oblastnej organizácie SZPB Michalovce na r.2022 - (.pdf)
Plán hlavných úloh Oblastnej organizácie SZPB Michalovce na r.2022 - (.pdf)
Plán podujatí / január 2022 - jún 2022 - (.pdf)
Odišiel vzácny človek oddaný odbojár , člen SZPB
 
Ing .Michal Mazúr sa narodil 6.11.1925  v  obci Jastrabie pri Michalovciach. Svoju mladosť prežil v rodnej obci, kde ukončil základné vzdelanie, pokračoval na strednej poľnohospodárskej škole a následne sa stal poslucháčom Vysokej školy  poľnohospodárskej v Nitre.  Po ukončení štúdia sa  od samého začiatku začal venovať svojmu oboru poľnohospodárstvu. Bol hnacím motorom pri zveľaďovaní  a zakladaní štátnych majetkov na východnom Slovensku, Michalovce, Sobrance, Veľké Revištia a pod. Nikdy nezabúdal na svojich súkmeňovcov v branži a vždy stal na tom mieste, kde to bolo  najviac potrebné  a najviac súrne ,nikdy sa na nič nevyhováral ale konal v prospech toho čo  s láskou robil.

 
V rokoch od 1964  - 1975 pôsobí na STS  Michalovce ako riaditeľ. Od roku 1975 -  1984 sa stáva riaditeľom Okresnej poľnohospodárskej správy v Michalovciach. Viac ako 5 rokov na ONV Michalovce zastaval funkciu podpredsedu pre poľnohospodárstvo.
 
Koncom 80 rokov,  sa stáva riaditeľom Okresného ústavu sociálnych veci  . Ešte v jeseni r.1989 / tesne pred prevratom /   je pri otváraní terajšieho Michalovského domu seniorov / vznikol ako Domov penzión pre dôchodcov/ . Tu vlastne pôsobí až do odchodu do dôchodku  v r. 1992. Bol vysoko aktívny až do skončenia svojho života. Jeho skúsenosti už v dnešnej dobe nikto neocení. Pri všetkej tej práci okolo poľnohospodárstva sa venoval aj odbojárskej práci hneď ako sa dalo už po prvom zjazde   Československého zväzu protifašistických bojovníkov  vstúpil ako mladý človek do klubu odbojárov v Michalovciach a až na malé výnimky kedy študoval na VŠ  bol vždy tým pomocníkom odbojárov dokedy sám nevstúpil  do SZPB k  ZO  Michalovce. Za celý svoj život pôsobil nie len ako člen predsedníctva ZO ale aj v okresnom výbore bol dlhé roky až do roku 2015 členom P OblV SZPB ale aj členom oblastného výboru SZPB. Svojou húževnatosťou a dobrými nápadmi doslova donútil oblastný výbor k vyšším aktivitám v  konaní a rozhodovaní. Z  jeho iniciatívy boli obnovené a zrekonštruované pamätníky padlým vojakov v obci Priekopa pri Sobranciach, od základu bol vybudovaný podľa pôvodného stavu zdevastovaný pamätník padlým prieskumníkom ČA  v Remetských Hámroch, obnovený pamätník Biela Hora v MI a pamätník vojakov ČA na mestskom cintoríne v MI. To všetko  na jeho podnet a spoluprácu s nadšencami z OBlV SZPB MI a prednostom okresného úradu MVDr. Boleslavom Lešom, Phd. Počas svojho pôsobenia bol vyznamenaný rezortnými vyznamenaniami, bol predsedom seniorskej rady pri Mestskom zastupiteľstve  v meste MI a za svoju statočnú prácu v SZPB bol vyznamenaný všetkými medailami ÚR SZPB ale aj pamätnými medailami NGŠ OS SR a MO SR. Nezabudli na neho ani naši priatelia z Ukrajiny a Českej republiky, ktorí ho ocenili svojimi najvyššími oceneniami. Ing .Michal Mazúr  bol čestný , veselý a obetavý človek, jeho srdce dotĺklo 3.októbra 2020 bol našim  najstarším členom OO SZPB.
 
   Drahý náš Michal - aj naďalej budeš žiť v našich srdciach a mysliach pri organizovaní podujatí pre veľkú rodinu členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ale hlavne pre mladých tak ako si to stále prizvukoval, bol si akčný – „šicko šše da zvládnuc“  , vzácnym človekom , ktorého sme si vážili a mali radi. Odpočívaj v pokoji a nerušene spi svoj večný spánok, nezabudneme na teba  a budeme si pamätať tvoje krédo  „chráňte si vybojovaný       M I E R – je zárukou úspechu a radosti pre všetkých“ .
 
 
Michalovce : dňa 19.októbra 2020
 
 
                      Slovenský zväz protifašistických bojovníkov                               Ing. Marián Lukáč, v.r.
 
                             Oblastná organizácia  Michalovce                                      tajomník OblV SZPB Michalovce
Kontakt :
OblO SZPB Michalovce
Námestie osloboditeľov 77
071 01 Michalovce
tel: 056/2010 116
© Bc.Ján Mičuda 2019 - 2021
OblO SZPB Michalovce

Návrat na obsah