r.2020 - SZPB Michalovce

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Vítame Vás na stránke OblO SZPB Michalovce
OblO SZPB Michalovce
Prejsť na obsah

r.2020

Fotogalérie
Skromné oslavy Víťazstva nad nemeckým fašizmom a ukončenie druhej svetovej vojny v Európe ; kvôli pandémii koronavírusu.
Strážske :
Sobrance :
Michalovce :
Pamätník Biela Hora
Dňa 28.8.2020  bol odovzdaný  obnovený a zrekonštruovaný Pamätník  z roku 1955 sochára Františka Patočku , ktorý znázorňuje hlavu vojaka, matky a dieťaťa. Od roku 1983 kedy dostal terajšiu podobu Oblastná organizácia za finančnej pomoci bývalej vlády Petra Pellegriniho a firmou Plynroz ktorá vykonala rekonštrukčné práce na tomto pamätníku bez zasahovania do jeho identity. Pamätník dostal novú fasádu  na súbore betónových múrov a podstavca sochy tak, že boli odstránené vlnové reliéfy, ktoré z 80 % boli rozpadnuté novou fasádou a opravou sokla. Tabule z kubánskeho mramoru  boli vynovené a mená  umučených občanov a partizánov na novo vypísané celý objekt bol až na prednú časť plochy opravený do pôvodného stavu. Pribudli aj tri nové stožiare na vlajkoslávu, ktoré pred tým boli vandalmi zničené a odvezené do zberných surovín.
„Areál vďaky a pokoja“
Dňa 27.8.2020  pri príležitosti 76. výročia SNP  bola za prítomnosti tajomníka ústrednej rady  doc. PhDr. Viliama Longauera, CsC. , predsedu OblV SZPB MI, starostu obce  Marekom Kondžurom a MVDr. Boleslava Leša, PhD.  slávnostne prestrihnutá páska na zrekonštruovanom  Pamätníku umučených vojakov – parašutistov  maďarskými vojakmi  v Remetských Hámroch. Po príhovore  starostu a následne  po  zaznení hymien SR, RF a ČR sa začal ceremoniál kladenia vencov a príhovorov  ústredného tajomníka, českej delegácie a tajomníka OblV SZPB MI. Tu bolo zdôraznené  memento prečo padli títo vojaci na území Slovenska vtedy pod  porobou Maďarských a Nemeckých fašistov . V roku 1964 pri 20.výročí SNP bol pamätník daný do užívania správcovi  tohto pamätníka obci Remetské Hámre.
Odbojári OO SZPB Michalovce na Dukle
Oblastná organizácia SZPB Michalovce aj po zrušení celoslovenských osláv Pamätného dňa hrdinov Dukly sa zúčastnila so svojimi členmi pri dodržaní všetkých hygienických nariadení na položení vencov v Duklianskom priesmyku. Po položení venca k pamätníku na cintoríne padlých vojakov I.čsl.arm.zboru  sme si pripomenuli boje od 8.septembra 1944 až do rána 6.10.1944 kedy prebiehala najťažšia bitka medzi našimi vojakmi a nacistickými  fašistickými vojakmi wermachtu v tomto priesmyku. Poklonili sme sa hrdinom týchto ťažkých dní a tým, ktorí už sa slobody  6.októbra 1944 nedočkali. Prešli sme si aleju hrdinov vtedajších bojov symbolicky s hlavným hrdinom arm. gen. Ludvíkom Svobodom. Po tomto zastavení sme sa presunuli do Údolia smrti , kde tajomník OblV SZPB Ing. Marián Lukáč v širšom rozsahu rozobral priebeh tejto operácie od Poľskej hranice až po obec Kapišova.
,,Červené maky"
Dňa 11.11.202 o 11 hod. a 11 min. v komornom zložení z dôvodu korona vírusu sa na miestnom cintoríne v Michalovciach zišli zástupcovia  vojenského klubu vojakov a  členov SZPB v Michalovciach a položili veniec k hrdinom padlých v I. svetovej vojne a k ostatným vojakom , ktorí padli vo všetkých vojnách od I.SV. Položili sme červené maky na počest kanadského lekára, ktorí prežil masaker vojsk a videl to červené pole,ktoré nazval červenými makmi. Vážme si to, už vtedy  to bol odkaz, že každá vojna je skaza.
Kontakt :
OblO SZPB Michalovce
Námestie osloboditeľov 77
071 01 Michalovce
tel: 056/2010 116
© Bc.Ján Mičuda 2019 - 2021
OblO SZPB Michalovce

Návrat na obsah